Az aktív tanulás lehetőségeinek megteremtése a kémiaórákon

2015.07.06 08:00 - 2015.07.09 16:30, Kurzus

ELTE, TTK, Északi tömb, 160.

Csatolmányok:

Szervezeti egység: Kémia szakmódszertani csoport


1. Akkreditáció alatt lévő tanártovábbképzési tanfolyam kipróbálása

2. Célcsoport: általános iskolai és középiskolai kémiatanárok

3. Tartalom: A modern természettudományoktatás kettős célja (a mindenki számára fontos természettudományos műveltség megszerzése, illetve a jól képzett szakember-utánpótlás biztosítása) megkívánja a tanulók aktív részvételét a tanítási-tanulási folyamatban. A tanfolyam nagyszámú, különféle diszciplináris és szakmódszertani területeken jártas oktatója sokféle módszert és eszközt ajánl a diákok érdeklődésének fölkeltésére és a tanulási folyamatba való bevonásukra. A kurzus lehetőséget biztosít arra, hogy a tanárok konkrét óratervek és a kémiaórákról készült videofilmek elemzése révén lássanak megvalósult jó gyakorlatokat is. Feladatlapok és más oktatási segédanyagok, tanulókísérletek formájában megismerhetnek, illetve (tanulói szerepben) saját maguk is kipróbálhatnak az elméleti és gyakorlati szakemberek által e célra ajánlott módszereket, valamint megvitathatják azok alkalmazási lehetőségeit a saját tanítási gyakorlatukban.

4. Oktatók: Balázs Katalin, Prof. Homonnay Zoltán, Prof. Kiss Éva, Dr. Riedel Miklós, Dr. Rózsahegyi Márta, Prof. Salma Imre, Dr. Szalay Luca,  Dr. Tóth Zoltán, Dr. Wajand Judit

5. Oktatási segédanyag: feltöltve az ELTE TTK Tanár-továbbképző Portálra (http://teszt.edutech.elte.hu/sciped/login/), amelyen belül a Moodle kurzus címe: "Az aktív tanulás lehetőségeinek megteremtése a kémiaórákon ".