Improving Finnish Teacher Education through a National Teacher Education Forum Work

2018.06.11 13:30 - 15:00, Workshop

ELTE TTK Északi tömb 0.83 terem

Szervezeti egység: Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ


Tartalmi kivonat: As a part of education related key projects in the current Finnish government programme, a Finnish Teacher Education Forum was established by the Ministry of Education in February 2016 aiming to foster the improvement of teacher education as a part of national reform program. Altogether 100 experts from universities, schools, teacher, municipality and student union and from the ministry of education and culture organised a literature review on the research on teachers and teacher education, benchmarked teacher education strategies in other countries and finally organized a national brainstorming. In the new teacher education strategy, published in October 2016, it is described teachers competence in three areas and what kind of teacher education and continuous professional development of teachers are necessary to ensure that teachers are able to support students in the classroom to learn the competencies (knowledge, skill and attitude) needed today, tomorrow and in future. The forum has supported teacher education institutes in spring and autumn 2017 through allocating 50 M€ for supporting the implementation of the aims of the development program.

Magyar fordítás: Az érvényes finn kormányprogram oktatáshoz kapcsolódó kulcsprojektjeinek részeként az Oktatási Minisztérium 2016 februárjában létrehozta a Finn Tanárképzési Fórumot. Ennek célja az volt, hogy előmozdítsa a tanárképzésnek a nemzeti reformprogram részét alkotó tökéletesítését. Az egyetemekről, iskolákból, tanári, önkormányzati és diákegyesületekből, valamint a Kulturális és Oktatási Minisztériumból meghívott mintegy 100 szakértő átfogóan vizsgálta a tanári munkáról és a tanárképzésről folytatott kutatások eredményeit, értékelte más országok tanárképzési stratégiáit és végül egy országos ötletbörzét is szervezett. A 2016 októberében közzétett új tanárképzési stratégia három területen definiálta a tanári kompetenciákat. Megfogalmazza, hogy milyen képzésre és folyamatos szakmai fejlődésre van szükségük a tanároknak ahhoz, hogy támogathassák a tantermekben a diákok számára aktuálisan, a közeli és a távoli jövőben szükséges kompetenciák (tudás, készség és attitűd) elsajátítását. A Fórum 2017 tavaszán és őszén 50 millió eurót osztott fel a tanárképző intézmények között a fejlesztési program céljainak gyakorlati megvalósítására.