Korszerű IKT-, web2-es és mobileszközök alkalmazása a kémia XXI. századi oktatásában

2015.06.30 08:00 - 2015.07.02 15:00, Kurzus

ELTE, TTK, Déli tömb, 00.807

Szervezeti egység: Kémia szakmódszertani csoport


1. Akkreditáció alatt lévő tanártovábbképzési tanfolyam kipróbálása

2. Célcsoport: általános iskolai és középiskolai kémiatanárok

3. Tartalom: A résztvevő tanárok a legautentikusabb szakember segítségével, saját maguk is gyors interneteléréssel rendelkező számítógépek mellett ülve ismerhetik meg és sajátíthatják el a korszerű IKT-eszközök kémiatanításban való használatát és azok alkalmazásának módszertani fogásait. E tevékenység biztosítja, hogy a tanfolyam elvégzése után képesek a korszerű eszközök és módszerek felhasználásával a diákok tanórai és tanórán kívüli ismeretszerző tevékenységének megtervezésére és megvalósításának támogatására.

4. Oktató: Dr. Főző Attila László, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft – Digitális Pedagógiai Osztály IKT módszertani irodavezetője, kémia-fizika szakos tanár

5. Oktatási segédanyag: feltöltve az ELTE TTK Tanár-továbbképző Portálra (http://teszt.edutech.elte.hu/sciped/login/), amelyen belül a Moodle kurzus címe: "IKT módszerek a kémia oktatásában".