TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

Alprojekt/Pillér: TTK

Alprojekt vezető: Prof. Dr. Homonnay Zoltán

Alprojekt szakmai koordinátor: Dr. Szalay Luca

Az ELTE Természettudományi Karán indított új, osztatlan tanárképzések tantervi hálóiban megjelenő számos szakterületi és szakmódszertani tárgy teljesen új vagy nagymértékben megújult tartalommal rendelkezik. A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújulásáért” című projektben került sor a tantárgyleírások alapján a részletes tematikák kidolgozására, továbbá a hozzájuk tartozó jegyzetek, szakanyagok, módszertani segédletek, oktatófilmek, taneszközök létrehozására. Készültek a természettudomány szakos tanárok képzéséhez, továbbképzéséhez és a közoktatásban egyaránt használható digitális tananyagok, foglalkozástervek, óratervek és projekttervek is. Ez utóbbi munka során kiemelt szempont volt a gyakorlatközpontú és nagy tanulói aktivitást megengedő természettudomány-oktatás elősegítése, a Nemzeti alaptantervben központi szerepet játszó környezetvédelem és fenntarthatóság témákban is. A természettudomány szakos tanárok képzésével kapcsolatos szakmódszertani kutatások központi elemét jelentették a projektben az olyan képességfejlődési vizsgálatok, amelyek ezen oktatási módszerek hatását mérték. Ennek kapcsán vizsgáltuk a munka világában fontos, kiemelt képességterületek fejlődését. Mindezen feladatok elvégzéséhez szükséges volt a szakmódszertani kabinetek megújítása (pl. korszerű mobil eszközök beszerzésével).

A már létező jó gyakorlatok gyűjtésében, az új segédanyagok kidolgozásában és kipróbálásában, a szakmódszertani kutatásokban és az eredmények web2-es felületeken való megosztásában az ELTE TTK intézetei és központjai mellett közreműködtek a gyakorlóiskoláink vezetőtanárai, valamint az ország egyéb oktatási intézményeiben dolgozó innovatív, újításra kész mentortanárok és szaktanárok, illetve szakmódszertan oktatók is. A projekt céljai között szerepelt az intézményi tanárképzési és tanártovábbképzési tapasztalatok, valamint a fent említett szakmódszertani kutatások eredményeinek publikálása, illetve megosztása hazai és nemzetközi oktatási konferenciákon. Az ELTE TTK minden intézete, központja és centruma részt vett a tanár szakos hallgatóink számára létrehozott tanári műhely, valamint a szakos tanárok, mentorok, vezetőtanárok és módszertan oktatók együttműködését segítő szakmai fórumok, online tudásmegosztó, illetve kollaboratív környezetek megvalósításában.